Personliga förpackningar

Publicerat i Tänkvärt

Det här är ett lite annorlunda inlägg för den här bloggen. Det är ett inlägg från min yrkesroll inom den grafiska branschen. Det är en väldigt kortfattad rapport från konferensen ”Digital Print For Packaging” i London som jag gästade. Konferensen behandlade utvecklingen inom förpackningstillverkning – från traditionella till personliga förpackningar.

Nästan vad du än köper så är det förpackat på något sätt. Människor kommer dessutom alltid att konsumera varor vilket gör förpackningar till en av få trycksaker som spås en ljus framtid. Förpackningar är också den kanske enda trycksaken som inte går att ersätta med en digital variant istället. Men det är en trycksak i förändring. Det ställs stora krav på branschen att ta fram miljömässigt bra alternativ som går att återvinna och trenden går åt att använda sig mer och mer av pappersförpackningar.

Länge har förpackningen varit en kanal för information. Företag har förmedlat ut information via sina varors förpackningar. Men för några år sedan ändrades detta till att förpackningen istället började fungera som ett sätt att kommunicera till varans användare. Ett bra exempel på det är konceptet, och företaget, ”Stop The Water While Using Me”. Just nu handlar mycket om att personifiera förpackningarna genom att göra varje förpackning individuell och på så sätt sticka ut. Absolut Vodka gör detta i deras senaste kampanj, Absolut Unique, där varje flaska får en helt unik design. Vad vi kan vänta oss framöver är att förpackningar kommer att gå från att vara personifierade till att vara personliga. Våra känslor kommer användas både för att få oss att köpa produkter men också av oss själva för att förstärka värdet på produkter vi ger bort. Detta har till exempel Heinz gjort med sin ”Get Well Soup”.

Kan vi känna engagemang i en förpackning är det inte bara så att vi med större säkerhet kommer att köpa den så kommer vi också vara beredda att betala extra för produkten.

Digital och supereffektiv?

Publicerat i Insikt, Inställning

Jag gillar inte outnyttjad tid. Det är en av anledningarna till att jag uppskattar min smartphone och min surfplatta så mycket. De har gjort att jag inte behöver ha någon outnyttjad tid när jag sitter på bussen, eller ens när jag sitter på toaletten. Jag kan läsa e-post, kommunicera med vänner, kollegor eller till och med kunder. När jag tränar fyller jag hjärnans outnyttjade tid genom att lyssna på en podcast eller en ljudbok. Jag har blivit så mycket effektivare och så mycket bättre i det jag gör. Jag utnyttjar tid jag inte gjorde någonting på tidigare.

Men är det här hela sanningen, att jag blir supereffektiv och så mycket bättre i med hjälp av en digitala tekniken? Vår hjärna har ingen outnyttjad tid, den jobbar ständigt. Det som jag ser som outnyttjad tid ser min hjärna som tid för reflektion. Den får en möjlighet att bearbeta gammal information istället för att ständigt behöva hantera och ta hand om nya intryck. Mitt supereffektiva beteende skapar en överstimulans i hjärnan som i längden kommer ge trötthet och sämre beslut. Det är ju först när jag ger en uppgift möjlighet att sjunka in som jag kan kan behandla den med eftertanke.

Jag kan absolut inte säga att det var bättre förr men jag är beredd att säga att tekniken ibland underlättar lite för mycket för oss ibland. Smart teknik är inte alltid det smartaste för oss. Allt för ofta tjänar vi tekniken och inte tvärt om som det borde vara.

De flesta av oss lär oss inte längre lika mycket saker, för att vi alltid är uppkopplade och kan snabbt söka fram informationen. Och det vi lär oss lägger vi inte lika stor vikt vid att komma ihåg, just för att vi förväntar oss att information alltid finns tillgängligt. Vi förlitar oss väldigt mycket på vår nya tredje hjärnhalva – smartphonen. Vi förlitar oss att bli påminda när någon fyller år eller när vi skall träffa någon. Och när tekniken inte fungerar står vi istället helt handfallna.

Vi borde ge oss själva mer tid, ge oss tid att njuta av stunden. Dela din upplevelse tillsammans med vänner istället för att dela med dig av upplevelsen till dina vänner. Precis som vi är lediga från jobbet borde vi ibland vara lediga från teknik.

Släpp allvaret!

Publicerat i Inställning, Positivt tänkande

”Ju allvarligare man tar spelet, desto mindre chans har man att vinna”. Varje dag möts vi av allvarliga situationer. Det vanliga inställningen är att ju viktigare en situation är, desto allvarligare skall vi se och agera på den. Hur ofta får till exempel en hockeyspelare inte höra inför ett slutspel att ”Nu börjar allvaret”? Men i ordet allvar ligger känslor som stress, ängslan och oro. Och vem kan prestera som bäst under sådana känslor?

Det är stor skillnad på att ta saker på allvar och agera allvarligt på saker. Tyvärr kopplar vi människor allt för sällan detta. Istället för att försöka hårdare och hårdare borde vi öppna vårt sinnelag lite mer och försöka se det positiva i situationen och inte bara se allvaret. Försök jobba med situationen istället för emot den. Ibland behöver vi skratta både åt och i eländet och släppa lite på allvaret. Vi behöver se bortom allvaret.

Detta fick jag se i veckan när jag besökte TedxGöteborg och fick lyssna på Pelle Hanæus från ”Clowner utan Gränser”. De skickar clowner till barn och samhällen som drabbats av krig, kriser och andra konflikter runtom i världen. Trots den extremt allvarliga situationen visar de att det går att skratta, att det finns glädje och hopp. Snacka om att ett gott skratt kan förlänga livet!

Den naiva svenska moralen

Publicerat i Lagar, Moral

IKEA fick i dagarna kraftig kritik efter att ha redigerat bort kvinnor med bar hud ur sin katalog i Saudiarabien. Den tidigare jämställdhetsombudsmannen uttalar sig och tycker att ”…svenskt näringsliv skall hålla sig till de etiska regler som finns.”.

Jag har svårt att förstå en sådan inställning. Istället för att konkurrera på lika villkor förväntar vi oss att svenska privatägda bolag skall agera moralpoliser utomlands. Svenska bolag som missköter sig utomlands är sämsta marknadsföring Sverige kan tänka sig. Men ett bolag som växer sig starkt, på en hårt pressad internationell marknad, och som följer länders lagar och etiska riktlinjer är väl något som vi borde vara stolta över? Istället letar vi fel och brister enligt den svenska synen att det är fult att lyckas.

IKEA är långt ifrån enda exemplet på detta. West Sweden som sedan 1993 jobbat för och tagit hem stora affärer till Västsverige kritiseras för sitt sätt att sköta sitt arbete i Bryssel. Det är naivt att tro att den svenska moralen kan konkurrera med mindre byråkratiska och mindre stela organisationer. Det räcker alltså inte att följa lagarna i de länder där de verkar, de måste alltså även tillgodose folk hemma i Sverige med Har vi gett oss in i leken får vi leken tåla skulle jag säga.

Det måste få vara varje individ, varje företag och varje organisations egna val att bestämma hur de skall driva sin verksamhet, så länge det håller sig inom lagens gränser. Skall man förändra ett samhälle måste detta drivas som en egen fråga, av dem som vill driva frågan och med fördel nationer emellan.