Bli effektivare utan att jobba mer

Publicerat i Inställning, Tänkvärt

DoMoreOfWhatMakesYouHappyDet här inlägget bygger vidare på det jag tog upp i inlägget ”Digital och supereffektiv?” så läs gärna det inlägget innan du läser detta.

Det är stor skillnad på att vara effektivare eller att få mer gjort. Jag har inte blivit bättre bara för att utnyttjar mer tid. Genom att jobba på bussen där jag tidigare inte gjorde något konkret blir jag inte effektivare. Däremot kanske det resulterar i att jag hinner med fler saker.

Jag tycker inte det borde vara vår strävan att hinna med så mycket som möjligt. Inte heller tycker jag vi borde sträva efter att bli så effektiva människor som möjligt. Istället borde vi maximera vår effektivitet under en kort tid, så att vi inte behöver vara effektiva resten av tiden. För visst borde vi till exempel vilja jobba mindre, inte mer?

Reflektion, återhämtning och njutning borde vara saker som vi strävar mer efter och det är saker som inte bör effektiviseras. Det är saker som istället borde maximeras.

Så välj ut på vilka områden du vill vara effektiv på och lägg mycket energi på dessa områden. Resterande bitar får falla sig som de faller, ta den tid och ansträngning det kräver. Jämför heller inte vad andra hinner med och gör. Lyckas du med detta kommer du att bli en mer harmonisk människa och känna mindre prestationsångest.

Information i överflöd

Publicerat i Insikt
information_overloadJag minns förr när biblioteket var min största källa till information. Fanns inte informationen där så fanns den inte. Biblioteket med sin struktur var kärnan i det informationssamhället jag levde i. Det fanns en viss begränsad mängd information att tillgå och utifrån den kunde jag bilda mig min verklighet och min sanning.

Genom att informationen hamnat i en tryckt bok hade den för mig kvalitetssäkrats. Någon hade ju investerat stora pengar i boken och byggt sitt personliga varumärke på den. det borde innebära ett visst ansvarstagande över kvalitén.

Så här i efterhand kan det ses som väldigt naivt. Men vart är vi då idag? På internet är sällan problemet att det finns för lite information. Istället finns det i ett sådant överflöd att det är en djungel att leta sig fram igenom för att nå relevant och rätt information. Arbetet att välja bort det som inte är relevant är ofta större än arbetet att ta in det som faktiskt är av intresse. Mängden information blir ett distraktionsmoment istället för en tillgång i jakten på sanningen.

Det finns tjänster idag där vem som helst till en låg kostnad kan ge ut en bok. Vem som helst kan i princip publicera vad som helst på internet. All information kan dessutom spridas anonymt för den stora massan. Allt detta är så klart på både gott och ont. Det är idag inte säkert att kvalitet som styr tillgängligheten utan istället den som är mest ambitiös eller den som skriker högst och i flest kanaler.

Internet är idag kärnan i mitt informationssamhälle, men inte alls lika självklart grunden för min verklighet. Wikipedia som står för en strukturerad informationskälla kommer aldrig ge mig de sanningar som biblioteket en gång har gjort.