Hur många slavar jobbar för dig?

Publicerat i Insikt, Tänkvärt

Hur många slavar jobbar för dig?Även detta är ett inlägg som härstammar från en skoluppgift i sociala medier där jag skrev om en kampanj som heter ”Hur många slavar jobbar för dig?”. Det är ett inlägg som beskriver två delar, dels nutidens slaveri och dels hur en lyckad viral kampanj kan fungera.

När jag tänker på slaveri så tänker jag på i första hand på slavhandeln som
pågick fram till 1800-talet. Jag levde i tron om att slaveriet hade minskat och
långsamt var på väg att försvinna. Sedan såg jag denna videon:

Den fick mig att förstå att slaveriet inte alls är på väg att försvinna. Det finns idag 27 miljoner slavar utbrett i 190 länder. Det är fler slavar och en mer utbredd slavhandel än det någonsin tidigare funnits.

Jag gjorde testet ”Slavery Footprint”, ett test som bara tar fem minuter att genomföra, som beskriver hur mycket av det jag köper, de tjänster jag nyttjar och de kläder och accessoarer jag bär bidrar till den globala slavhandeln. Detta bestäms utifrån information om de processer som används för att skapa dessa produkter samt granskning av de länder där produktionen sker. Resultatet visar sedan hur många slavar eller tvångsarbetare som sannorlikt kommer vara med och skapa och tillverka de produkter jag köper. I genomsnitt använder vi tjänster från 25 slavar. Jag själv använder mig enligt testet av 38 slavar.

Testet som är kärnan i kampanjen ”Slavery Footprint” bygger på den slagkraftiga sloganen ”Hur många slavar jobbar för dig?”. Kampanjens kortsiktiga mål är att öka vår medvetenhet om nutidens slaveri och det långsiktiga målet är att slaveriet skall minska. För att uppnå sitt mål är den virala spridningen ytterst nödvändig och utifrån det är kampanjen väldigt smart utformad. Det är väldigt lätt att bidra både kortsiktigt och långsiktigt genom direkt i testet. Testet avslutas med möjligheten att publicera sitt resultat i sociala medier, men också möjligheten att skicka e-post direkt till företags supply chain-organisationer. Alla bidrag, publiceringar i sociala medier, e-post och monetära gåvor presenteras direkt på testets hemsida.

För mig är detta ett väldigt bra exempel på hur en lyckad kampanj kan genomföras. Den har levt sedan 2011 och har utöver 1,6 miljoner delningar i sociala medier fått ett mediautrymme värt över 20 miljoner dollar.

Bidra gärna och gör testet. Skriv gärna ditt resultat i kommentarerna här på bloggen.

Stalking på internet

Publicerat i Insikt, Tänkvärt

stalkingMånga inlägg just nu som fokuserar på internet och vår koppling till internet. Läser en kurs i sociala medier för tillfället vilket påverkar mitt bloggande.

Stalking på internet är inte bara ganska vanligt förekommande, det är dessutom något som är relativt enkelt. För det finns information om alla människor på internet, oavsett om du vill det eller inte. Det går att ta reda på de flesta personers telefonnummer, adress, inkomst och mycket mer. Det går till och med att ta reda på någons relationsstatus och om de bor ihop med någon. Är du dessutom en aktiv internetanvändare finns det troligen mycket mer information om dig att hämta. Väldigt få har helt låsa Facebook-konton vilket gör att en hel del information finns där. Via LinkedIn går det att se vart någon jobbar och om du använder dig av Foursquare går det till och med att se vart du har varit. Detta är bara några av de saker som finns tillgängligt för alla.

Det är idag vardag att söka upp information om andra människor på internet. Väldigt många personer blir någon gång utsatta för denna typ av granskning. Det kan handla om ren nyfikenhet på grannarna, på tjejen du är intresserad av eller att granska en arbetssökande eller en arbetsgivare. Men det används också för att förfölja människor eller att samla information för utpressning.

Vi lämnar väldigt mycket bestående spår efter oss på internet. En del av dem kan vi påverka medan andra spår är svårare att göra någonting åt. Det vi kan göra är att påverka första intrycket av oss på internet genom att lyfta fram våra bästa sidor genom sökmotoroptimering. Det handlar kort sagt om att göra det vi helst vill visa mest tillgängligt för sökmotorer.

Folk borde i större utsträckning tänka efter vilken information vi lämnar efter oss på internet och hur det kan påverka oss. Dessutom borde alla borde göra en sökning på sig själva på internet för att se vilken information som är tillgänglig om dem. Titta gärna på dokumentären ”Du är Googlad” från Dokument Inifrån som väldigt bra beskriver hur resultatet av våra digitala fotspår.

Destruktivt beteende

Publicerat i Insikt, Okategoriserade, Tänkvärt

thoughtJag är i mångt och mycket en tänkande, analytisk människa. Jag gillar lägga fokus på detaljer. Men just det där tänkandet är inte alltid det bästa. Tyvärr har jag svårt att stänga av tankarna ibland. När det blir för mycket tankar blir jag väldigt introvert. Jag ser inte riktigt vad som händer i min omgivning. Jag ser detaljerna, inte helheten. Det är inte att jag inte är intresserad, mitt fokus ligger bara någon annanstans.

Är det positiva tankar kan jag forma dessa till drömmar eller till mål. Dessa har jag lätt att sätta ord på och delar gärna med mig av dem, ibland kanske lite för mycket och lite för snabbt. Men om tankarna istället är negativa eller jobbiga får jag svårt att sätta ord på dem och håller dem för mig själv. Det blir så mycket detaljer att jag inte kan få ihop dem till ett sammanhang jag kan förklara. Istället försöker jag lösa det med ett destruktivt beteende. Jag straffar mig själv. Jag slarvar med maten, jobbar för mycket eller stänger inne mig själv. Jag låter bli att kontakta andra människor för jag vet ändå inte vad jag skall säga och vill inte vara en belastning.
Med tiden har jag lärt mig att acceptera den här delen av mig själv för jag tror inte det kommer att försvinna. Men jag vet att ger jag det bara lite tid så går det över för stunden. Jag vill fortfarande kunna ge tankarna ord och kunna tala om dem utan att känna mig som en belastning. Men en sak i taget.

Information i överflöd

Publicerat i Insikt
information_overloadJag minns förr när biblioteket var min största källa till information. Fanns inte informationen där så fanns den inte. Biblioteket med sin struktur var kärnan i det informationssamhället jag levde i. Det fanns en viss begränsad mängd information att tillgå och utifrån den kunde jag bilda mig min verklighet och min sanning.

Genom att informationen hamnat i en tryckt bok hade den för mig kvalitetssäkrats. Någon hade ju investerat stora pengar i boken och byggt sitt personliga varumärke på den. det borde innebära ett visst ansvarstagande över kvalitén.

Så här i efterhand kan det ses som väldigt naivt. Men vart är vi då idag? På internet är sällan problemet att det finns för lite information. Istället finns det i ett sådant överflöd att det är en djungel att leta sig fram igenom för att nå relevant och rätt information. Arbetet att välja bort det som inte är relevant är ofta större än arbetet att ta in det som faktiskt är av intresse. Mängden information blir ett distraktionsmoment istället för en tillgång i jakten på sanningen.

Det finns tjänster idag där vem som helst till en låg kostnad kan ge ut en bok. Vem som helst kan i princip publicera vad som helst på internet. All information kan dessutom spridas anonymt för den stora massan. Allt detta är så klart på både gott och ont. Det är idag inte säkert att kvalitet som styr tillgängligheten utan istället den som är mest ambitiös eller den som skriker högst och i flest kanaler.

Internet är idag kärnan i mitt informationssamhälle, men inte alls lika självklart grunden för min verklighet. Wikipedia som står för en strukturerad informationskälla kommer aldrig ge mig de sanningar som biblioteket en gång har gjort.

Välgörenhet av ondo

Publicerat i Insikt, Moral, Positivt tänkande

PENGARSå här i juletider är vi extra generösa. Det är också den här tiden på året som det behövs som bäst. Vi har ca 34.000 hemlösa i Sverige. I ett land som Sverige borde ingen behöva vara utan bostad. Så många hemlösa kan inte ses som något annat än ett misslyckande för den offentliga sektorn som bär huvudansvaret för att upprätthålla välfärden i Sverige. Misslyckandet beror enligt min mening enbart på brist av resurser.

Hade det inte varit för all välgörenhet, alla frivillig- och hjälporganisationer hade situationen för de hemlösa varit betydligt värre. Likadant är det med äldrevård, vård av funktionshindrade och vård av missbrukare. Hade inte anhöriga dragit ett så tungt lass som de gör, utan att få någon ersättning för sitt arbete, så hade vi inte haft något välfärdssamhälle att prata om. Många funktioner i vårt samhälle är helt beroende av välgörenhet och frivilligarbete för att fungera.

Jag tror att frivilligarbete har blivit ett verktyg offentlig sektor använder sig av för att kunna dra ner på sina insatser och minska sitt ansvar. Ju fler som är med och delar på ansvaret desto färre resurser behöver tillsättas inom den offentliga sektorn. Civilsamhället har på det sättet fått en avgörande roll för folkhälsan istället för att fungera som ett komplement.

Resultatet av en sådan politik blir en ojämn balans i relationerna mellan givare och mottagare. Välgörenhet sker alltid på givarens villkor och mottagaren förväntas känna skuld och tacksamhet.

Sedan är det svårt att säga att vi inte skall hjälpa till. Jag själv köper gärna Faktum av den anledningen att jag gillar deras verksamhet och i grund och botten är det en god sak. Jag skulle heller inte tveka över att själv hjälpa till för att ge mina anhöriga bästa vården. Men min inställning till välgörenhet och främst när det gäller rena monetära gåvor så föredrar jag att ge till något projekt utomlands eller till att stötta forskningsprojekt.